Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

RESEARCH

 
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2555
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย/ชื่องานวิจัย
    
1.

การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยหญิงวัยทองด้วยฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนชนิดทาแบบฮอร์โมนทดแทนจากธรรมชาติตัวเดียว
The study effectiveness of treatment for  menopause woman with single progesterone cream
KARNPICHCHA  WASUPONVIROON

 
2.

การศึกษาผลการลดน้ำหนัก-ปริมาณไขมันในร่างกายและการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน IGF-1 ด้วยเครื่องออกกำลังแบบสั่น Whole Body Vibration  ต่อหญิงไทยที่มีน้ำหนักเกิน
Effect of Whole Body Vibration on Reducing Weight, Body Fat , and Increasing IGF-1 for 
Over Weight  Thai  Women
JEERAWAN VESKIJKUL

 
3.

ผลของ0.5%ไอดิบีโนนกับ0.025%กรดเรติโนอิคต่อริ้วรอยที่บริเวณหน้าผากและระหว่างคิ้ว
THE EFFECT OF 0.5%IDEBENONE AND 0.0255€RETINOIC ACID ON GLABELLA AND FRONTAL LINE
WISHRIWINT THONGKRUER

 
4.

การศึกษาประสิทธิผลของใบแป๊ะตำปึงในการลดระดับน้ำตาลสะสมและน้ำตาลก่อนอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่จังหวัดชลบุรี
The study on effectiveness of Gynura procumbens leaves on decreasing the level of HbA1C and fasting blood glucose in prediabetes patients at Chonburi province
ชิษณุ สอาดสุด

 
5.

เปรียบเทียบค่าเปอร์เซ็นต์อีเจคชั่นแฟรคชั่น โดยวิธีอีเอสเทคกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
The Comparative Study of Ejection Fraction Percentage Between ES Teck and Echocardiography
Mom Luang Tannapat Devakula

 
6.

การศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
The effectiveness of TRIPHALA ( Thai traditional medicine) on lowering blood lipid level in Hyperlipidemic subject
PHETKASET WICHIANSAEN

 
7.

การศึกษาประสิทธิภาพของชาใบหม่อนต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง
THE EFFICACY OF MORUS ALBA LEAF TEA IN PATENTS WITH DYSLIPIDEMIA
YUPPAYONG BANCHOBPHUTSA

 
8.

ประสิทธิผลของการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากเม็ดโลหิตในการรักษาริ้วรอยบริเวณหางตา
The effectiveness of peripheral blood stem cell therapy on crow’s feet wrinkles.
WORAMON DULLAYAPHAT

 
9.

ผลของสารสกัดจากเมล็ดหว้าต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดในคนไทยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือด
หลังอดอาหารผิดปกติ
Effect of Syzygium cumini (L.) Skeels seed extract on lowering blood glucose level in Thai people with impaired fasting glucose
WANNAPHORN POURPRASERT

 
10.

การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะซับคลินิกคอลไฮโปไทรอยด์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ศึกษาที่โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
The Correlation of Subclinical Hypothyroidism and Fasting Blood Sugar in Type 2 Diabetic Patients at Burachatchaiyakorn Hospital
WIJAK NUALPRADIS

 
11.

ผลการรับประทานแอลคาร์นิทีนเทียบกับการรับประทานแอลคาร์นิทีนร่วมกับไนอาซินต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
Effects of L-carnitine versus L- carnitine and niacin on lipid profiles in Dyslipidnemia patients

SAVITREE  SONYEN

 
12.

Effect of Proprietary blend of L-arginine on metabolic syndrome parameter  in persons
with metabolic syndrome
KORNKRIT   RAVEEVONG

 
13.

A STUDY ON SPECIFICITY OF BLOOD ANALYSIS FOR HEAVY METAL COMPARE WITH URINE ANALYSIS
NATTHIRA  PREECHASILP

 
14.

ผลของชาใบหม่อนต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และความไวต่ออินซูลินในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน และผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน
The effect of mulberry leaf tea on postprandial glycemic control and insulin sensitivity in pre-diabetic and non-diabetic subjects
ARIVAT SUKRIKET

 
15.

ผลของการบริโภคไข่ต้มและไข่ทอดต่อระดับโคเลสเตอรอลในผู้ชายไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
The effect of daily consumption of boiled and fried egg on cholesterol level in overweight Thai men
MONGKOL KAEWSUTAS

 
16.

การศึกษาผลของการดื่มน้ำมะนาวไทยผสมน้ำอุ่นต่อน้ำหนักของผู้หญิงที่ออกกำลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Effect of Lime Juice  (Citrus aurantifolia Swing.) mixed with  Warm Water on  Body  weight  of   Regular exercise Women in Bangkok RUNGRUANG   KLONGBANGLAW

 
17.

ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดรอบเอว ของบุคลากรโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
The effects of hula-hoop exercise on waist circumference changes in Damnoensaduak hospital personnels
SUTTHIKAN      SEPSOOK

 
18.

THE EFFICACY OF ORAL ALPHA-LIPOIC ACID FOR PHYSIOTHERAPY SUPPLEMENTATION IN THE TREATMENT OF SCIATIC NEUROPATHIC PAIN
Aree Jaroenchaichana

 
19.

ผลของเสียงและแสงของออดิโอสโทรบต่อคลื่นสมอง
The effects of Sound and Light of Audio Strobe on Brain Wave
Udomluck Mongkol

 
20.

The effect of hula-hoop exercise  in decreasing serum cholesterol and serum triglyceride level in Damnoensaduak hospital personnel      
Juntima Sintoppan

 
21.

การศึกษาประสิทธิผลการใช้พลังงานพลาสม่าในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าในคนไทยที่มีระดับสีผิว III-V
การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบครึ่งหน้ากับด้านควบคุม

Efficacy of Non Thermal Plasma for Treatment of Facial Skin Rejuvenation in Thai Patients Skin Type III-V, A Randomized Single-Blind Split Face Controlled Study
JONGSAWAT   SONGMUAN

 

 
22.

การศึกษานำร่องถึงประสิทธิภาพของเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็นในการสลายไขมันเฉพาะที่
The Effectiveness of Lipocryolysis for Local Adipose Tissue Reduction
: A Pilot Study
JANANYA SAMPUNTHARAT

 
23.

การศึกษาประสิทธิภาพการกระตุ้นการเติบโตของขนคิ้วด้วยอินเทนซีฟเซรั่มแฮร์ทรีทเมนท์ (รีโกร)
แบบสุ่มและปกปิดสองทางเทียบกับยาหลอก
The efficacy of intensive serum hair treatment (Regro®) for enhancing  eyebrows;
a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial
THANAPHAT PHICHAWONG

 
24.

การศึกษานำร่องถึงการเปรียบเทียบผลการหายของแผลหลังการทำเลเซอร์บนใบหน้าระหว่างการทายาปฏิชีวนะกับการทากรดไขมันโอเมก้าหกผสมเซราไมด์สามผสมลิโคชาลโคนเอA Comparison of Wound Healing between a Topical Antibiotic and Omega-6 Fatty Acid plus Ceramide-3 plus Licochalcone A Cream after Facial Laser Resurfacing: A Pilot Study
THIDAPAN CHANWISAED

 
25.

ความสัมพันธ์ระหว่างผมบางแบบพันธุกรรมกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในชายไทย  :   การศึกษาเปรียบเทียบ
Relationship between Androgenetic Alopecia and Metabolic Syndrome in Thai men  : A Case-Control Study

NOPPARAT  PENGSALAE

 
26.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมกรดซาลิไซลิก 2 % กับ ครีมเตรติโนอิน 0.05 % ในการรักษาสิวเสี้ยนบริเวณจมูก
A comparison of  the efficacy between 2 % Salicylic acid cream and0.05 % Tretinoin cream  in  the  treatment of  Trichostasis  spinulosa
นฤมล   ธีรนุลักษณ์

 
27.

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาคีลอยด์โดยการทายาสารประกอบซิลิโคนแบบเจลเปรียบเทียบกับยาหลอก
RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, COMPARATIVE CLINICAL TRIAL OF TOPICAL SILICONE GEL VERSUS PLACEBO FOR TREATMENT OF KELOID.
VARAKORN PRUTTIPRUK

 
28.

การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องพลาสมาแบบไดอิเลคทริคแบริเออร์ดิสชาร์จในการประกอบ การรักษาสิว: การศึกษานำร่อง
An efficacy assessment of a dielectric-barrier-discharge plasma device for adjunctive therapy of acne vulgaris : a pilot study
WASINI TECHAWATTHANAWISAN

 
29.

การศึกษาประสิทธิภาพของ 5 % ยาทาไนอะซินาไมด์ต่อปริมาณน้ำมันบนใบหน้า
Effectiveness of 5 % niacinamide on facial sebum production
VIBULPONG WORANITHATHORN

 
30.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมทาผิวที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันโอเมก้ากับครีมเบสมาตรฐาน ในการเพิ่มความชุ่มชื้นและความแข็งแรงของเกราะป้องกันผิวหนังในคนผิวแห้ง
Efficacy of a new omega-containing moisturizer versus a standard cream base to improve skin barrier function and skin moisturization in dry skin
WIPAPEN CHOKDEESUMRIT

 
31.

การศึกษาประสิทธิภาพของเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์แบบแบ่งส่วนกับ การลดจำนวนรูขุมขนบนใบหน้าในคนไทย
The Effectiveness  of  Fractional CO2 Laser for  Facial  Pore Reduction In  Thai Population
PISINEE KANANURUCK

 
32.

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฉีดโบทูลินุมทอกซิน ชนิดเอ เข้าในผิวหนังกับการรักษาสิวแบบมาตรฐานด้วยยาทาในการรักษาสิวที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
A comparison in Efficacy of intradermal Botulinum toxin type A with standard medication treatment in  mild to moderate severity of Acne vulgaris
Suphangmas Wattanapaisal

 
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2554
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย/ชื่องานวิจัย
    
1.

การศึกษาผลของการสูบบุหรี่ต่อการลดลงของระดับสังกะสีและซีลีเนียมในพลาสมา
The Study of Smoking Effect on Deceasing Plasma Zinc and Selenium Level

กษิรา  เขมพิทักษ์
 
2.

ประสิทธิผลของการรับประทานโอพีซีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นและวิตามินซีเปรียบเทียบกับวิตามินซีเพียงอย่างเดียวในการลดริ้วรอยอาสาสมัครเพศหญิงที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
Effectiveness of Oral OPC Grape seed extract and Vitamin C compared with Vitamin C for wrinkle reduction in female volunteers at Mae Fah Luang University Hospital, Bangkok

ชณิศา  พานิช
 
3.

การศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทานพาร์เชียลลี่ไฮโดรไลซ์กัวร์กัมไฟเบอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแอลดีแอลโคเลสเตอรอล
The Efficacy of Partially Hydrolyzed Guar Gum Fiber on Changing of LDL-Cholesterol Level

ชนิดา  กุลมาโนชวงศ์
 
4.

อุบัติการณ์ของภาวะไขมันเกาะตับและความสัมพันธ์กับกลุ่มภาวะเมตะบอลิกในประชากรไทย
ที่รับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ
Prevalence of fatty liver and its relationship with Metabolic syndrome in Thai adults receiving annual health exam at Pyathai 2 hospital, Bangkok.

ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา
 
5.

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ ascorbic acid ร่วมกับ sodium bicarbonate กับ sodium ascorbate เพียงอย่างเดียว ในสูตรการทำคีเลชันบำบัด
The Comparative Study of  Chelation Formulas between the use of sodium ascorbate versus ascorbic acid with sodium bicarbonate

พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์
 
6.

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนกับการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์
Obesity and its Relationship with Thyroid Function

พนิดา  จรรย์ศุภรินทร์
 
7.

ความสัมพันธ์ของภาวะลำไส้รั่วกับผื่นผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม
Correlation of Intestinal Hyperpermeability and Seborrheic Dermatitis

ไพศิษฐ์  ตระกูลก้องสมุท
 
8.

การศึกษาผลของน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นต่อผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ร่วมโครงการวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
The Results of Virgin Coconut Oil on Dyslipidemia subject, Mae Fah Luang University Hospital

ลักขณา  ถาวโรจน์
 
9.

การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจภาวะดื้อต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ทีตรวจด้วยเครื่อง ESTECK และผลการตรวจจากเลือดในอาสาสมัคร
THE Comparative Relationship Test of Insulin Resistance in Type 2 Diabetic Patients Between ES TECK Screening Test and serum analysis

วสิชญา  ขันละ
 
10.

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซับคลินิคอลไฮโปไทรอยดิซึ่มกับระดับไขมันที่ผิดปกติในเลือด
Subclinical Hypothyroidism and its Relationship with Dyslipidemia

สฤษดิ์  ตันติอภิชาต
 
11.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีม 3% Geranylgeranone กับ Retinoic acid ครีม 0.05% ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาและหน้าผากในอาสาสมัครเพศหญิงที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
Comparative study of effectiveness of 3% Geranylgeranone versus 0.05% Retinoic acid cream in periorbital and frontal wrinkle treatment in female volunteers at Mae Fah Luang University hospital, Bangkok

สุภามาศ เติมมงคลชัย
 
12.

ความชุกของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและความสัมพันธ์ต่อระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในประชากรที่รับการตรวจร่างกายประจำปีที่โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ
Prevalence of hyperuricemia and its relationship with dyslipidemia, type 2 diabetes mellitus, and hypertension in Thai adults receiving annual health exams at Phyathai 2 hospital, Bangkok

อตินุช ดวงแก้ว
 
13.

การศึกษาผลของการทำคีเลชันต่อ Rouleau Formation และขนาดของ Crystal
จากผล Live Blood Analysisในผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด
The Study of Result of Chelation Therapy:  monitoring Rouleau Formation and Crystal depositions by looking at Live Blood Analysis

พริมรตา  ติยะจินดา
 
14.

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับโฮโมซีสเตอีนในเลือด กับความหนาของอินทิมา มีเดียของหลอดเลือดคาโรติดในประชากรไทย
The relationship between serum Homocysteine level and Carotid Intima Media Thickness in Thai population

ศุภรัตน์ ชาญวุธ
 
15.

การเปรียบเทียบผลการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ด้วย วิธี ES teck กับการตรวจวัดซีรัมในผู้ป่วย
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
The Comparison Test of Thyroid Hormone Level between Es teck and Serum Analysis in Patients at Mae Fah Luang University Hospital, Bangkok

สุมิตร   เตชะสุขสันติ์
 

 

ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2553

ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
พิมพ์ปี่
       
1. พญ.ธนวรรณ สุขเสวี ผลของการรับประทานแพนโธทีนิค เอซิด เสริม ต่อปริมาณไขมันบนใบหน้า
ธนวรรณ สุขเสวี
เอกราช บารุงพืชน์
ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ
วรฤทธิ์ เอกวัฒนกุล
2010
       
2. นพ.วิสรุติม์ ตันพัฒนรัตน์ การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาสิวด้วยการใช้ยาทา 2% สารสกัดจากเปลือกผลมังคุด
เปรียบเทียบ กับ การใช้ยาทา 1% คลินดามัยซินเจล
วิสรุติม์ ตันพัฒนรัตน์ 
รศ. ดร. วันดี กฤษณพันธ์ 
ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ
2010
       
3. นพ.มงคล ญาณโรจนะ การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชันในการชะลอการงอกของขน มงคล ญาณโรจนะ 
ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์ 
พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
สุพิน ชมพูพงษ์
2010
       
4. นพ.สุธีระ มีอินเกิด การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาด้วย FRACTIONAL 
CO2 LASER EFFECTIVENESS OF FRACTIONAL CO2 LASER FOR PERIORBITAL WRINKLES
นายแพทย์สุธีระ มีอินเกิด
รศ.ประวิตร อัศวานนท์
อ.ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ
อ.วลัญช์ วิไลหงษ์
2010
       
5. พญ.สุภาภรณ์ เรืองสุริยะพงศ์ การศึกษาเปรียบเทียบผลของความถี่ในการล้างหน้าต่อสิวและความมันบนใบหน้า
ในผู้ป่วยสิว
สุภาภรณ์ เรืองสุริยะพงศ์
ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ
ประพีร์ เศรษฐรักษ์ 
วลัญช์ วิไลหงษ์
2010
       
6. พญ.เจตชวา จันโททัย การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบของการใช้ทายา 5% ไมนอกซิดิร่วมกับ 20% 
กรดอซิลาอิกและ5% ไมนอกซิดิลในการรักษา โรคผมบางจากฮอร์โมน
เพศชายระดับ 2-3เอ
เจตชวา จันโททัย
ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
บัณฑิต ชุมวรฐายี
2010
       
7. พญ.นนทิพันธุ์ วาสุถิตย์ การศึกษานาร่องถึงผลของการรักษาสิวที่ใบหน้าด้วยวิธีการทาสารอินโดซัยยานินกรีน
ร่วมกับการใช้แสงความเข้มสูง
พญ.นนทิพันธุ์ วาสุถิตย์
อ.ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ
รศ.ดร. สุขุมาล จงธรรมคุณ
อ.มาศ ไม้ประเสริฐ
2010
       
8. Supinda Keattipun EFFECTIVENESS OF ADIPOSE-DERIVED STEM CELL CYTOKINES IN PERIORBITAL WRINKLE
Supinda Keattipun MD,
Thada Piamphongsant MD,
Mart Maiprasert MD,
Supin Chompoopong Ph.D.
2010
       
9. พญ.จณัญญา ภูวคีรีวิวัฒน์ การศึกษาประสิทธิภาพของครีมที่มีส่วนประกอบของ3% สติมูเท็กเอเอสในแง่การรักษา
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเมื่อเทียบกับยาทา 1% ไฮโดรคอร์ติโซน
จณัญญา ภูวคีรีวิวัฒน์ 2010
       
10. พญ.อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์ ความสัมพันธ์ของระดับความเข้มข้นของวิตามินซี วิตามินอีในเลือดกับริ้วรอย
ของผิวหน้า
อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์
สมบูรณ์ รุ่งพรชัย
ประพีร์ เศรษฐรักษ์
มาศ ไม้ประเสริฐ
2010
       
11. พญ.ณัฐกานต์ อนันตกูล ประสิทธิผลของการเสริมกรดไขมันชนิดโอเมกา 3 และโอเมกา 6
ในการรักษาภาวะผมบางจากฮอร์โมนเพศชาย; การศึกษาเบื้องต้น
พญ.ณัฐกานต์ อนันตกูล 2010
       
12. พญ.ณัชภีม จินดาหรา การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัด 5% จากเมล็ด
องุ่นกับยาไฮโดรควิโนนครีม 2% ในการรักษาฝ้า
ณัชภีม จินดาหรา
เอกราช บารุงพืชน์
ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
2010
       
13. พญ.ภัทราภา จิตเอื้ออารีย์ การศึกษานาร่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมขมิ้นชัน 6% 
กับครีมโคลทรัยมาโซล 1% ในการรักษาโรคกลากที่เท้าในกลุ่มประชากรทหาร
ภัทราภา จิตเอื้ออารีย์ 
รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ 
ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
2010
       
14. นพ.วริสร สุวรรณฉัตรชัย การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ 0.3% ไบมาโตพรอส 
กับ 3% ไมนอกซิดิล โลชั่น ในการกระตุ้นการเติบโตของขนคิ้ว
วริสร สุวรรณฉัตรชัย 2010
       
15. พญ.ต้องหทัย ตั้งสินมั่นคง การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยาฟอสฟาทิดิลโคลีนร่วมกับ เครื่องอิเล็คโตรพอเรชั่น 
ในการลดไขมันบริเวณแก้ม
THE EFFECTIVENESS OF TOPICAL PHOSPHATIDYLCHOLINE IN COMBINATION WITH 
ELECTROPORATION FOR THE REDUCTION OF SUBCUTANEOUS CHEEK FAT
ต้องหทัย ตั้งสินมั่นคง
กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
ไพศาล รัมณีย์ธร
2010
       
16. พญ.ภวิตราภา โอภาประกาสิต การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดจากเปลือกทับทิม 5% 
ในการรักษาริ้วรอยบนใบหน้า
THE EFFECTIVENESS OF TOPICAL 5% POMEGRANATE PEEL EXTRACT 
CREAM IN FACIAL WRINKLE TREATMENT
ภวิตราภา โอภาประกาสิต
ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์
สุขุมาล จงธรรมคุณ
มาศ ไม้ประเสริฐ
2010
       
17. พญ.วาริน ชรรินชัย การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื่อง IPL รักษาTRICHOSTASIS SPINULOSA ที่จมูก
วาริน ชรรินชัย
ไพศาล รัมณีย์ธร
2010
       
18. พญ.ณัฏฐิยากร กิจสมานมิตร การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มตามอาการกับการฝังเข็ม
เฉพาะที่ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา
ณัฏฐิยากร กิจสมานมิตร 2010
       
19. พญ.รัชดาพร ทองยศ ความสัมพันธ์ของการสูญเสียน้า ทางผิวหนังกับการมีผิวเซนซิทีฟ
CORRELATION OF TRANSEPIDERMAL WATER LOSS AND 
SENSITIVE SKINRACHADAPORN THONGYOT
พญ.รัชดาพร ทองยศ
ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
อ.ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ
2010
       
20. พญ.วนิสา จิตเอื้อโอภาส การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้ขี้ผึ้งเด็กซ์แพนทีนอลร่วมกับครีมเดสออก
ซิเมทาโซน เทียบกับครีมเดสออกซิเมทาโซนอย่างเดียวในการรักษาโรคด่างขาว
พญ.วนิสา จิตเอื้อโอภาส 2010
       
21. พญ.สุธาวัลย์ พิสิษฐ์ชลกาญจน์ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของครีมสารสกัดจากปอสา 5% ครีมโคจิก 
แอซิด 2% และครีมไฮโดรควิโนน 2% ในการรักษาฝ้า
พญ.สุธาวัลย์ พิสิษฐ์ชลกาญจน 2010
       
22. พญ.ปานดาว วุฒิชัยประดิษฐ์ การศึกษาประสิทธิผลการรักษาระหว่างซูททิง 12 % โอเมกาที่มีไลโคชาลเอร่วมกับ
ร่วมกับ 0.25% เดโซซิเมทาโซน และ 10% ยูเรียร่วมกับ0.25% เดโซซิเมทาโซน 
ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดแผ่นนูนหนา
พญ.ปานดาว วุฒิชัยประดิษฐ์ 2010
       
23. พญ.รพีพรรณ ตริตานนท์ การศึกษาประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของ 5% วิตามินเค 1 ในการรักษารอยคล้าบริเวณรอบดวงตา พญ.รพีพรรณ ตริตานนท์ 2010
       
24. พญ.นภดล กมลรัตนกุล การศึกษาประสิทธิผลในการทดลองแบบสุ่มชนิดปิดด้านเดียวของครีมอาร์ไกร์ไลน์
ที่มีส่วนผสมของเมทริซิลเทียบกับกรดเรติโนอิคใน การรักษาริ้วรอยที่บริเวณหน้าผาก
และระหว่างคิ้ว
พญ.นภดล กมลรัตนกุล 2010
 

templatemo.com