Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ประชุมบริการวิชาการ ด้านชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เรื่อง New Episodes of Immortalily
 
 

ขอเชิญศิลย์เก่า ศิลย์ปัจจุบัน  คณาจารย์ วิทยากร และผู้สนใจเรื่อง สุขภาพ เข้าประชุมวิชาการ ด้านชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นงานประชุมประจำปี ของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ไม่ควรพลาดค่ะ งานนี้ เต็มไปด้วยเนื้อหาวิชาการ มี Pre Conference 1 (8 กย.60) / Main Conference (9-10 กย.60)/ Post Conference  (11 กย.60)  รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายนี้ค่ะ

 
ไฟล์แนบ : wCFri32153..pdf  
ประกาศเมื่อ : 21/07/2560  
แก้ไขเมื่อ : 21/07/2560 เวลา : 15:21:53  
 

 

templatemo.com