Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
 
 

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียน ขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร ทางเว็บไซต์http://www.admission.mfu.ac.th/graduate1_2018/index_bkk.php 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านททางระบบออนไลน์ (เท่านั้น) และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง ค่ะ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 6105 (ออม)
จีระพัฒน์ สอนแสง (Jeeraphat Sornsaeng)

 
ไฟล์แนบ : P9Mon35551.pdf  
ประกาศเมื่อ : 15/01/2561  
แก้ไขเมื่อ : 15/01/2561 เวลา : 15:57:25  
 

 

templatemo.com