Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ดาวน์ใบสมัครได้ที่นี่ Fellowship 3 หลักสูตร 16 ม.ค. -30 เม.ย 2561
 
 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร Fellowship 3 หลักสูตร 16 ม.ค. -30 เม.ย 2561

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สุวรรณี  ศรสุวรรณ 02 664 4361

 
ไฟล์แนบ : 7ITue52754.doc  
ประกาศเมื่อ : 16/01/2561  
แก้ไขเมื่อ : 16/01/2561 เวลา : 17:39:16  
 

 

templatemo.com