Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
อบรมดูดไขมัน 11-13 ธันวาคม 2561
 
 

รายละเอียดตามโบว์ชัวร์ 

สอบถามได้ที่ สุวรรณี (เล็ก) 02 664 4360 ต่อ 1014 หรือ Line : suwannee_n21 หรือ INBOX (ส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊ค : อบรมทางการแพทย์แม่ฟ้าหลวง

 
 
ประกาศเมื่อ : 1/10/2561  

 

templatemo.com