Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ข่าวดี ลด 50% จากราคาปกติโครงการบริการวิชาการ
 
 
ข่าวดี....ให้สิทธ์์พิเศษ ลด 50% จากราคาปกติ
ของการฝึกอบรมต่าง ๆ เฉพาะสำหรับคณาจารย์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ แพทย์ที่ทำงาน ณ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม. สมาชิกสมาคมศิลย์เก่าสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ ที่เป็นศิลย์เก่าสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ และ นักศึกษาป.โท ของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 
*** รับจำนวนจำกัด*** 
*** ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้***
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาให้ส่่วนลด***
 
ไม่ว่าจะเป็น อบรมการฉีดสารโบทูลินุ่มท็อกซิน การฉีดฟิลเล่อร์ การร้อยไหม การดูดไขมัน และอื่นๆนะคะ สอบถามได้ที่ สุวรรณี 02 664 4360 ต่อ 1014 หรือ line id : suwannee_n21 หรือ เร่งด่วนได้ที่ 086 2678779
 
 
ประกาศเมื่อ : 28/11/2561  

 

templatemo.com