Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
อบรมหลักสูตร โรคผิวหนังสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 
 

แพทย์ท่านใดสนใจ อบรม โรคผิวหนัง  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ค่ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 6644360 ต่อ 1015 หรือ 086 2678779

 
ไฟล์แนบ : zkFri85522.03.jpg  
ประกาศเมื่อ : 16/01/2562  
แก้ไขเมื่อ : 1/02/2562 เวลา : 08:55:22  
 

 

templatemo.com