Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
มหาวิทยาลัยจูเทนโด ประเทศญีปุ่น สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และรพ.ม.แม่ฟ้าหลวง กทม. ร่วมกันจัดประชุมบริการวิชาการประจำปี 2562 Lighting The Future Together
 
 

หาวิทยาลัยจูเทนโด  ประเทศญี่นุ่น สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  และรพ.  ม.แม่ฟ้าหลวง กทม. ร่วมกันจัดประชุมบริการวิชาการประจำปี 2562  Lighting The Future Together  ที่รวมศาสตร์ตจวิทยา และ ศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เข้าด้วยกัน .... รายละเอียดและการสมัครตามลิงค์แนบท้ายค่ะ

สอบถามได้ที่ 02 664 4360 ต่อ 1015 พี่เล็ก หรือ in Box  FB : อบรมทางการแพทย์แม่ฟ้าหลวง หรือ line ID : suwannee_n21 หรือ เร่งด่วน 086 2678779

 

http://www.mfuhospitalbkk.com/

 

*** ไม่อยากจ่ายแพง ต้องรีบสมัครค่ะ***

 
 
ประกาศเมื่อ : 4/07/2562  
แก้ไขเมื่อ : 4/07/2562 เวลา : 14:08:06  
 

 

templatemo.com