QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน Fellowship เข้าเรียน สิงหาคม 2563
 
 

รายละเอียดดังเอกสารแนบค่ะ

สงสัยไม่เข้าใจรายละเอียดต่างๆเร่งด่วนสอบถามมาที่ ไลน์ หรือ โทร 0969069384 หรือโทรวันทำการ 02 664 4360 ต่อ 1015

 
ไฟล์แนบ : 8YWed23214.docx  
ประกาศเมื่อ : 5/05/2563  
แก้ไขเมื่อ : 13/05/2563 เวลา : 14:32:35  
 

 

templatemo.com