Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน Fellowship เข้าเรียน สิงหาคม 2563
 
 

ท่านที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำฟอร์มดังกล่าว ชำระค่าลงทเเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 สิงหาคม 2563  และนำหลักฐานชำระเงินส่งที่คุณสุวรรณี  ศรสุวรรณ ไลน์/โทร 0969069384 หรือ โทร 02 664 4360 ต่อ 1015 หรือส่งเมลล์มายัง trainingmfu@gmail.comท่านที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำฟอร์มดังกล่าว ชำระค่าลงทเเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 สิงหาคม 2563  และนำหลักฐานชำระเงินส่งที่คุณสุวรรณี  ศรสุวรรณ ไลน์/โทร 0969069384 หรือ โทร 02 664 4360 ต่อ 1015 หรือส่งเมลลมายังtrainingmfu@gmail.com หรืิอ สามารถมารูดการ์ดได้ที่ รพ.ม.แม่ฟ้าหลวง กทม. สอบถามเสน้นทางได้ที่เบอร์ข้างต้นค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการการคัดเลือก

Fellowship in Dermatology

  1. รหัสสอบ FWD 001      ร้อยเอกหญิง พญ. พรวินทร์  มหาศักดิ์สุนทร
  2. รหัสสอบ FWD 003      นพ.นภภณ  อิฐรัตน์
 
ไฟล์แนบ : S5Sat30223.doc  
ประกาศเมื่อ : 15/05/2563  
แก้ไขเมื่อ : 30/05/2563 เวลา : 15:29:41  
 

 

templatemo.com