QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

Article

Program :
 
ชื่อเรื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปี่
    
76 ไอออนโตโฟเรซิส และโฟโนโซเรซิส


หลักสูตร : เวชศาสตร์
จัดทำโดย : ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
    
77 ภาวะผมร่วง ผมบางในผู้หญิง


หลักสูตร : เวชศาสตร์
จัดทำโดย : ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย
    
78 ทำไมสะเก็ดเงิน ไม่หายขาด


หลักสูตร : ตจวิทยา
จัดทำโดย : นพ.จรัสศักดิ์ เรืองพีระกุล
    
79 เอ็กไซเมอร์ เลเซอร์สะเก็ดเงิน (Excimer Laser)


หลักสูตร : ตจวิทยา
จัดทำโดย : นพ.จรัสศักดิ์ เรืองพีระกุล
    
80 Treatments of melasma 2014
Treatments of melasma 2014

หลักสูตร : ตจวิทยา
จัดทำโดย : นพ.จรัสศักดิ์ เรืองพีระกุล
    
81 ผื่นผิวหนังอักเสบ (ECZEMA) หายได้ไหมถ้าไม่ใช้สเตียรอยด์


หลักสูตร : ตจวิทยา
จัดทำโดย : นพ.จรัสศักดิ์ เรืองพีระกุล
    
82 ร้อยไหม ทำไมไม่ได้ผล จะทำที่ไหนดี ไหมทองคำดีไหม


หลักสูตร : ตจวิทยา
จัดทำโดย : นพ.จรัสศักดิ์ เรืองพีระกุล
รวมทั้งหมด 82 ไฟล์ 6 หน้า : << [1][2][3][4][5] 6

templatemo.com