Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360, 02-6642295
Fax: 02-6644362, 02-6642296
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

RESEARCH

 
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2556
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย/ชื่องานวิจัย
    
1.

การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทาที่มี
ส่วนประกอบของสารสกัด Astaxanthin กับ 0.025%Tretinoin ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา
A SPLIT-FACE DOUBLE-BLIND RANDOMIZED OF THE EFFICACY OF TOPICAL ASTAXANTHIN COMPARE WITH 0.025% TRETTINOIN IN THE TREATMENT OF PERIORBITAL WRINKLE
KRIS  ANANTAKOOL : นพ.กฤษณ์  อนันตกูล

 
2.

การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแฟรกชันนอลเรดิโอฟรีเควนซีไมโครนีดเดิล กับ เครื่องซับเบลทีฟไบโพลาร์เรดิโอฟรีเควนซี ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว
A COMPARATIVE STUDY OF FRACTIONAL RADIOFREQUENCY MICRONEEDLE AND SUBLATIVE BIPOLAR RADIOFREQUENCY TREATMENT IN ACNE SCAR
CHANESD SRISUKHO, MD : นพ.ชเนษฎ์ ศรีสุโข

 
3.

การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อทดสอบประสิทธิผลของสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเลต่อการลดอุบัติการณ์การเกิดรอยคล้ำภายหลังการทำเลเซอร์ชนิดแฟรกเซล เปรียบเทียบกับครีมหลอก
A split-face double-blind randomized placebo-controlled trial of the efficacy ofipomoea extract on reducing the incidence of post-fraxel laser hyperpigmentation
NATTHA ARUNRUEANGSIRILOET : พญ.ณัฐฐา อรุณเรืองศิริเลิศ

 
4.

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันดอกทานตะวันในการป้องกันภาวะท้องลายจากการตั้งครรภ์
The Efficacy of Sunflower Oil in the Prevention of Striae Gravidarum
NICHA JENMANACHAIYAKUN : พญ.ณิชา เจนมานะชัยกุล

 
5.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาริ้วรอยตีนกา ด้วยการฉีดสาร โอนาโบทูลินั่มท็อกซินเอ และผลิตภัณฑ์โบทูลินั่มท็อกซินเอชนิดใหม่
Comparison of Onabotulinumtoxin A and New botulinum toxin type A product, in the treatment of Crow's feet
SONGPON MANVONGVIROT : นพ.ทรงพล มั่นวงค์วิโรจน์

 
6.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการทาครีมไลโปโซมเอนแคปซูเลท 4-เอ็น-บูทิลรีซอร์ซินอล 0.1% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย
The Efficacy and Safety of Liposome-encapsulated 0.1% 4-n-Butylresorcinol Cream Versus 2% Alpha-arbutin Cream in Facial Skin Whitening in Thais, a Randomized, Double-blind, Split-face Comparative Study NORACHAK KOOMCHAMNARN : นพ.นรจักร คุ้มชำนาญ

 
7.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เลเซอร์เอ็นดีแย้ก:แบบแฟรกชั่นนอล เทียบกับการใช้เลเซอร์เอ็นดีแย้ก:แบบคิวสวิตซ์ ในการรักษาฝ้าในหญิงไทย
A comparative study on the efficacy of fractional Q-switched Nd:YAG laser Versus Low-fluence Q-switched Nd:YAG laser for facail melasma in Thai females
NUTTHA MEESUNTORN : พญ.นัฏฐา มีสุนทร

 
8.

การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 1% ไมนอกซิดิลรูปทา
เทียบกับยาหลอกในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้วในคนไทย
The efficacy and safety of 1% topical minoxidil for eyebrow enhancement in Thai people: A randomized, double-blind, placebo-controlled, split-face study
NIGUN WORAPUNPONG : นพ.นิกันต์ วรพันธุ์พงศ์

 
9.

ประสิทธิผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นนูนหนา เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดจากมะขามป้อม
ครีมสเตียรอยด์ และครีมเบสการศึกษานำร่อง
THE EFFICACY OF PLAQUE-TYPE PSORIASIS TREATMENT COMPARING AMONG EMBLICA EXTRACT , STEROID CREAM AND CREAM BASE ; PILOT STUDY
PANUT OPRASERTSAWAT : นพ.ปณัฐ โอประเสริฐสวัสดิ์

 
10.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้พัลส์ดายเลเซอร์
ร่วมกับยาฉีดสเตียรอยด์เข้ารอยโรค เทียบกับยาฉีดสเตียรอยด์อย่างเดียว
ในการรักษาแผลเป็นนูนและแผลเป็นคีลอยด์
A Comparative Study on The Efficacy of Combination of Pulsed Dye Laser and
Intralesional Corticosteroid Injections Versus Injections Alone for
Treatment of Keloid and Hypertrophic Scars
PARIMA PRACHAYARPORN : พญ.ปาริมา ปรัชญาอาภรณ์

 
11.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์เอ็กไซเมอร์ร่วมกับเลเซอร์เพ้าส์ไดย์เทียบกับเลเซอร์เอ็กไซเมอร์อย่างเดียวและเลเซอร์เพ้าส์ไดย์อย่างเดียวในการรักษาสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา
A comparative study on the efficacy of combination with excimer laser and pulsed dye laser versus excimer laser alone and pulsed dye laser alone
for the treatment of plaque-type psoriasis.
PHAELADA PHITCHAYANGKOON : พญ. แพรลดา พิชญังกูร

 
12.

การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเจล 5% ใบบัวบกเทียบกับ
เจล 0.02% เทรทิโนอิน ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิงไทย
A randomized split- face double - blind control trial of the efficacy of 5% centellaasiatica gel versus 0.02% Tretinoin gel on the treatment of periorbital wrinkles in Thai women.
Pavitatangsumruengvong : พ.ญ. ภาวิตา ตั้งสำเริงวงศ์

 
13.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้เพาส์ดรายเลเซอร์ :595นาโนเมตร
เทียบกับแสงความเข้มสูงในการรักษารอยแดงสิว
COMPARISON OF A PULSED DYE LASER :595 NM AND AN INTENSE PULSED LIGHT FOR THE TREATMENT OF POSTINFLAMMATORY ERYTHEMA FROM ACNE VULGARIS
MAYTHARAT TUSSANATAPPRASERT : พญ.เมธารัตน์ ทัศนะเทพประเสริฐ

 
14.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ร่วมกับยาทาโครลิมุสความเข้มข้นร้อยละ 0.1% ในรูปขี้ผึ้ง เปรียบเทียบกับเอ็กไซเอร์เลเซอร์ และยาทาโครลิมุสความเข้มข้นร้อยละ 0.1% ในรูปขี้ผึ้งเพียงอย่างเดียว ในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวที่มีผิวสีเข้ม
A comparative study of the efficacy of excimer laser combined with 0.1%tacrolimus ointment versus excimer laser and 0.1%tacrolimus ointment alone in the treatment of vitiligo for skin phototype IV-V
SIRIPORN ARIYANON : พญ.ศิริพร อริยานนท์

 
15.

การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษารอยคล้ำใต้ตา โดยใช้เลเซอร์คิวสวิทซ์ เอ็นดี : แย้ก ควบคู่กับการทาเจล 2% ไฮโดรควิโนน เปรียบเทียบกับการใช้เลเซอร์คิวสวิทซ์ เอ็นดี : แย้ก หรือการทาเจล 2% ไฮโดรควิโนนอย่างเดียว
A comparative study on the efficacy of Q-switched Nd:YAG laser plus 2% hydroquinone gel with Q-switched Nd:YAG laser or 2% hydroquinone gel alone in the treatment of periorbital hyperpigmentation
SUTHIDA MONKONGKUNTIVONG : พญ. สุธิดา มั่นคงขันติวงศ์

 
16.

การศึกษาประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดจากหัวผักกาดขาว4%
เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย
The Effectiveness of 4% White radish root extract cream for facial whitening in Thais
ARPORN KOOSUWAN : พญ.อาภรณ์ คูสุวรรณ

 
17.

การศึกษาประสิทธิผลของครีมแอสตาแซนทินเมื่อเปรียบเทียบกับ
ครีมเบสมาตราฐานเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดเลือนริ้วรอย
The effectiveness of Astaxanthin cream compared with Standard cream base to improve skin moisturization and reduction of skin wrinkle
WANVISA CHAROENWAT : แพทย์หญิงวันวิสา เจริญวัฒน์

 
18.

การศึกษาประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกวาวเครือขาว4% ในการลดริ้วรอยรอบดวงตา
The efficacy of topical 4% Puerria mirifica in the treatment of periorbital wrinkles
กนกวรรณ สารพัดวิทยา : KANOKWAN SARAPHATWITTHAYA

 
19.

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์เอ็นดี:แย้ก แบบคิวสวิตช์ 1064 นาโนเมตร พลังงานต่ำ ในการรักษาอาการริมฝีปากคล้ำ
The effectiveness of low fluence Q-switched Nd:YAG 1064 nanometer laser in the treatment of dark lips
กฤติยา ธีรกุลเกียรติ: KRITTIYA TEERAKULKIET

 
20.

การศึกษานำร่องเรื่อง ประสิทธิผลของไหมละลายชนิดโพลี่ไดออกซาโนน (พีดีโอ)ในการยกกระชับใบหน้า
The effectiveness of Polydioxanone (PDO) thread for face lifting: A pilot study
กัลยกฤต อยู่รักษ์ : KULYAKRIT YURUG

 
21.

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เครื่องเลเซอร์แฟรกชั่นนอลความยาวคลื่น 1927 นาโนเมตร ทูเลียมไฟเบอร์ ร่วมกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนน ในการรักษาฝ้าบนใบหน้า เทียบกับการทาครีมสูตรไฮโดรควิโนน เพียงอย่างเดียว
The Effectiveness of Fractional 1927-nm Thulium Fiber Laser with a Fixed Hydroquinone Cream versus a Fixed Hydroquinone Cream Alone in Melasma Patients
จริยา ทรงโฉม : JARIYA SONGCHOME

 
22

การศึกษาประสิทธิผลของครีมแอลฟาแมงโกสติน 0.1% เปรียบเทียบกับยาทาปฏิชีวนะ ในการรักษาแผลภายหลังการกำจัดไฝด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์
The effectiveness of an 0.1% Alpha-mangostin cream versus a topical antibiotic in wound healing after junctional nevi removal by carbondioxide laser
ชนม์นิภา เสียงประเสริฐ : CHONNIPA SIANGPRASERT

 
23.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดไขมันต้นขา ระหว่างการฉีดไฮยาลูโรไนเดส ร่วมกับการใช้เครื่องกระชับสัดส่วนโดยอัลตร้าซาวด์แบบไม่ต้องผ่าตัดเทียบกับการใช้เครื่องเพียงอย่างเดียว
COMPARISON OF HYALURONIDASE INJECTION IN COMBINATION WITH NON-INVASIVE FOCUSED ULTRASOUND VERSUS ULTRASOUND ALONE FOR THIGH FAT REDUCTION
ฐิติกาญจน์ ธีระพันธ์เจริญ: THITIKARN TEERAPANCHAROEN

 
24.

การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องพลาสมาเพื่อลดการผลิตซีบัมในผู้มีภาวะหน้ามัน
The effectiveness of a non-thermal plasma device for reducing sebum production on oily face
ตรีนุช คุณดิลกชัย: TREENUCH KUNDILOKCHAI

 
25.

การเปรียบเทียบเครื่องแฟรกชั่นนอลไบโพลาร์เรดิโอฟรีเควนซีกับเครื่องแฟรกชั่นนอลเออเบียมกลาส 1550 นาโนเมตร ในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว
Comparison of a fractional bipolar radiofrequency device and a fractional Erbium: Glass 1550 nm device for the treatment of atrophic acne scars
นพนฤภร โรงสะอาด : NOPNARUEPORN RONGSAARD

 
26.

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์พัลส์ดาย ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับ ยาทา 0.025% เทรทิโนอินในการรักษาลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาในคนไทยที่มีระดับสีผิว 3-4
Comparison study the efficacy of 595 nm Pulsed Dye Laser versus 0.025% Tretinoin cream for treatment of periorbital wrinkle reduction in thai patients skin type 3-4
นิรดา เชวงศรี : NIRADA CHAWENGSRI

 
27.

การศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของกรดทรานเนซามิกระหว่างความเข้มข้น 4 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในการรักษาฝ้าโดยวิธีการฉีดผ่านใต้ผิวหนัง
COMPARATIVE STUDY OF EFFECTIVENESS OF INTRADERMAL INJECTION OF TRANSNEXAMIC ACID AT BETWEEN CONCENTRATION 4 MG/ML AND 10 MG/ML FOR MELASMA TREATMENT
ปาริชาต สุคนธสรรพ์ : PARICHART SUKONTHASARN์

 
28.

การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดน้ำหนักและลดระดับไขมันในเลือดThe efficacy of oral curcumin for weight and serum lipid reduction
ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ : PARIN SUJIJANTARARAT

 
29.

การศึกษาประสิทธิผลสารสกัดมะหาด ในการรักษารักแร้ดำ
EFFICIENCY OF Artocarpus lakoocha HEARTWOOD EXTRACT IN THE TREATMENT OF AXILLARY HYPERPIGMENTATION
พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์ : PICHSINEE SUWANNARAT

 
30.

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง เลเซอร์ไดโอด 810 นาโนเมตร ชนิดพลังงานต่ำ, พลังงานสูง และ 1,064 นาโนเมตร เลเซอร์ลองเพ้าส์เอ็นดีแย็ก สำหรับการกำจัดขนรักแร้
Comparative Evaluation of Low, High fluence 810 nm diode laser and 1,064 nm Long-pulsed Nd:YAG laser for Axillary Hair Removal
มานุชา จันทร์เจ๊ก : MANUCHA CHANCHEK

 
31.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมสารสกัดจากปอสา 5% กับครีมอัลฟ่าอัลบูติน 2% เพื่อการปรับผิวหน้าขาวในอาสาสมัครชาวไทย
A Comparative Study of Efficacy of 5% Paper Mulberry Extract Cream and 2% Alpha Arbutin Cream in Facial Skin Whitening in Thais
มิ่งขวัญ ตันโชติกุล: MINGKWAN TANCHOTIKUL

 
32.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเลเซอร์ลองเพ้าส์ เอ็นดี : แย้กที่ช่วงเวลาปล่อยแสงสั้นกับช่วงเวลาปล่อยแสงยาวในการรักษาโรคตุ่มขนคุด
A Comparative Study on the Efficacy of Long-Pulsed 1064-nm Nd:YAG Laser with Short Pulse Duration versus Long Pulse Duration in the Treatment of Keratosis Pilaris
ลาวัณย์ฉวี ยรรยงเวโรจน์ : LAWANCHAWEE YUNYONGWEROJ

 
33.

การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทา 2% ไมนอกซีดิลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว
Efficacy and tolerability of minoxidil 2% for eyebrow enhancement; a randomized, double-blind, placebo-controlled, split-face comparative study
สฤษดิ์พงศ์ แซ่หลี : SARIDPONG SAE-LEE

 
34.

การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาฝ้าโดยวิธีใช้กลูต้าไธโอนฉีดเข้าใต้ผิวหนังควบคู่กับการทายารักษาฝ้าสูตรผสม เปรียบเทียบกับการทายารักษาฝ้าสูตรผสมในชาวเอเชีย: การศึกษานำร่อง
A Comparison of Intradermal Glutathione Combined with a Fixed Triple Combination Cream versus the Cream Alone in the Treatment of Facial Melasma in Asians: A Pilot Study
เอกภพ มลิทอง : AEKAPOB MALITHONG

 
35.

การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำหนักด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน
The Efficacy of Meal Replacement Product on Weight Loss in Obese Patients
พญ.ศิวนันท์ พุทธะไชยทัศน์: SIVANUN PUTTHACHAIYATAT

 
36.

การศึกษาผลการสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟที่ปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโซเดียมและโพแทสเซียมในเลือดในโรงพยาบาลนครธน
The study of safety coffee colonic irrigation effecting sodium and potassium level in blood at Nakornthon hospital
พญ.กานต์พิชชา พตั่งฮวดพาเจริญ: KANPITCHA PORTUNGHUADPARJAROEN

 
37

การใช้โครเมียมควบคู่กับไบโอตินในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน
Combination of Chromium and Biotin Supplementation in Glycemic Control in Prediabetes
นพ.ดนัย ธรรมภิบาล : DANAI THAMPIBAL

 
38

A COMPARISON OF GREEN TEA EXTRACT VERSUS VITAMIN B6, 9, 12 IN REDUCING HOMOCYSTEINE LEVELS IN STABLE CORONARY HEART DISEASE PATIENTS
PHUWICH SRITURAVANIT

 
39

กประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวช เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ
Effectiveness of Maneevej Exercise for Reducing Work Related Musculoskeletal Syndrome in Office Workers
นพ. วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์ : WITTAWAT SITHIWATCHARAPONG

 
40

การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากเห็ดหลินจือต่อระดับความอ่อนล้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง
EFFECTIVENESS OF Ganoderma lucidum EXTRACT TO LEVEL OF FATIGUE AND QUALITY OF LIFE IN CHRONIC FATIGUE SYNDROME PATIENTS
พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ : SUKUNYA SOKSAWATMAKHIN

 
41

ผลของชาใบหม่อนต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และความไวต่ออินซูลินในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานและผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวาน
The effect of Irvingia Gaboenesis on postprandial glycemic control and Insulin sensitivity in pre-diabetic and non-diabeticsubjects
นพ.เอนก โซนี่: ANEK SONY

 
 

templatemo.com