QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ประกาศรายชื่อผู้้มีสิทธิ์สอบ fellowship in anti aging regenerative Medicine
 
 

1.  เลขที่  FA620001  ฐิติพร  กังสดารพร

2.  เลขที่  FA620002   ณัฐชา  หมื่นอนันต์

เข้าสอบตามกำหนดการที่แจ้งก่อนหน้านี้ค่ะ

 
 
ประกาศเมื่อ : 12/05/2562  
แก้ไขเมื่อ : 12/05/2562 เวลา : 22:41:51  
 

 

templatemo.com