QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ลด 50% ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และแพทย์ประจำรพ.มฟล.กทม.
 
 

ลด 50% ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และแพทย์ประจำรพ.มฟล.กทม. 

 
ไฟล์แนบ : ImSat41345.jpg  
ประกาศเมื่อ : 22/06/2562  
แก้ไขเมื่อ : 22/06/2562 เวลา : 16:13:45  
 

 

templatemo.com