QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ตารางสอน ตจวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปี 2562
 
 

ตารางเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุกณาติดตามข่าวจากกลุ่ม line นะคะ

ผู้ประสานงาน ตจวิทยา ชื่อ โบ๊ท 02 664 4361

 
ไฟล์แนบ : f7Thu53435.docx  
ประกาศเมื่อ : 15/08/2562  

 

templatemo.com