QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ประกาศรับสมัคร หลักสูตร Felloship 3 หลักสูตร
 
 

- กำหนดเรียน 1 ปี

- ตารางเรียนตามที่ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยกำหนด

- ค่าลงทะเบียนเป็นไปตามมหาวืทยาลัยกำนด

- กำหนดสอบ

ตจ สอบ 8 และ สัมภาษณ์12 พค 
anti สอบ 25 และ สัมภาษณ์ 26 พค ครับ
ตจวิทยา (จบแพทยศาสตร์) สอบพื้นฐานโรคผิวหนัง และภาษาอังกฤษสอบ 8 พค.63 และ สัมภาษณ์12 พค 63เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ณ อาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น 25 

เวชศาสตร์ชะลอวัยฯ (จบแพทยศาสตร์) สอบภาษาอังกฤษ สอบ 25 พค.63  และ สัมภาษณ์ 26 พค 63 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.ณ อาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น 25 

วิทยาศาสตร์ชะลอวัยฯ(จบ ป.ตรี ทุกสาขา) สอบข้อเขียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษ 25 พค.63  และ สัมภาษณ์ 26 พค 63 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.ณ อาคารพีเอสทาวเวอร์ ชั้น 25 

สอบถามได้ที่  02 664 4360 ต่อ 1015 เร่งด่วนติดต่อไลน์/มือถือ 0939069384

ทั้งนี้ สามารถดูปฏิทินการศึกษาได้ ตามลิงค์นแนบท้ายนี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 
ไฟล์แนบ : 64Fri43633.docx  
ประกาศเมื่อ : 31/01/2563  
แก้ไขเมื่อ : 12/02/2563 เวลา : 13:59:22  
 

 

templatemo.com