QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ข่าวรายละเอียดโครงการFellowship 1ปี 3 หลักสูตร
 
 

- เวชศาสตร์ชะลอวัยฯ

- ตจวิทยา

- วิทยาศาสตร์ชะลอวัยฯ

 
ไฟล์แนบ : NIWed31647.docx  
ประกาศเมื่อ : 28/02/2563  
แก้ไขเมื่อ : 22/04/2563 เวลา : 15:16:47  
 

 

templatemo.com