QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน Fellowship in Dermatoloy เข้าเรียน สิงหาคม 2563
 
 

ท่านที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำฟอร์มดังกล่าว ชำระค่าลงทเเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 สิงหาคม 2563  และนำหลักฐานชำระเงินส่งที่คุณสุวรรณี  ศรสุวรรณ ไลน์/โทร 0969069384 หรือ โทร 02 664 4360 ต่อ 1015 หรือส่งเมลล์มายัง trainingmfu@gmail.comท่านที่ผ่านการคัดเลือก กรุณานำฟอร์มดังกล่าว ชำระค่าลงทเเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 สิงหาคม 2563  และนำหลักฐานชำระเงินส่งที่คุณสุวรรณี  ศรสุวรรณ ไลน์/โทร 0969069384 หรือ โทร 02 664 4360 ต่อ 1015 หรือส่งเมลลมายังtrainingmfu@gmail.com หรืิอ สามารถมารูดการ์ดได้ที่ รพ.ม.แม่ฟ้าหลวง กทม. สอบถามเสน้นทางได้ที่เบอร์ข้างต้นค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการการคัดเลือก

Fellowship in Dermatology

  1. รหัสสอบ FWD 001      ร้อยเอกหญิง พญ. พรวินทร์  มหาศักดิ์สุนทร
  2. รหัสสอบ FWD 002      นพ.นภภณ  อิฐรัตน
  3. เพิ่มเติม  FWD 003      นพ.ธนกร  ลีลาสูรยกานต       (เพิ่มเติม)
  4.  เพิมเติม FWD 004      พญ.ณัฐธิดา  วงศ์มโนวิสุทธิ์   (เพิ่มเติม)
  5.  เพิ่มเติม FWD 005      พญ. อนุธิดา เชาว์วิศิษฐ์เสรี   (เพิ่มเติม)
  6. เพิ่มเติม  FWD 006      พญ.ปพิชญา  อุไรฤกษ์กุล     (เพิมเติม)
  7. เพิ่มเติม  FWD 007      พญ จิตรา เชาว์ชนพันธุ์          (เพิมเติม)
 
ไฟล์แนบ : S5Sat30223.doc  
ประกาศเมื่อ : 15/05/2563  
แก้ไขเมื่อ : 20/07/2563 เวลา : 16:09:29  
 

 

templatemo.com