QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ACTIVITIES

 
รวมรูปภาพกิจกรรม: เวชศาสตร์ชะลอวัย...ช่วยภัยน้ำท่วม[ 2011-12-29 12:40:14 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: [1] 2


ช่วยภัยน้ำท่วมกันชื่นมื่น...นำโดย ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย

ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการรักษา

ชวยกัน ๆ

อธิบายการใช้ยา...

พยาบาลของเรา...ก็เต็มที่

ป๊ม...หล่อไหมครับ...

ป๊ม...มากับแม่นะฮ่ะ

^_^

ดูซิ...น.ศ. เทคแคร์ขนาดไหน ^_^"

ขนมปังชอบไส้อะไรจ๊ะหนู...

 

templatemo.com