QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ACTIVITIES

 
รวมรูปภาพกิจกรรม: บ.ฟูด อินดัสทรี เน็ทเวอร์ค จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาเวชศาสตร์ฯ 16-01-2555[ 2012-01-16 18:07:16 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: [1] 2
 

templatemo.com