QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ACTIVITIES

 
รวมรูปภาพกิจกรรม: อธิบดีกรมการแพทย์ และ คณะจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฎาน มาเยี่ยมชมสำนักวิชาฯ 11-06-2557[ 2014-06-12 17:55:09 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: [1]

 

templatemo.com