QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ACTIVITIES

 
รวมรูปภาพกิจกรรม: กิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ์ และโภชนาการเพื่อชะลอวัยและดนตรีบำบัด 26-01-2557[ 2014-02-25 17:18:56 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: 1 [2]


 

templatemo.com