QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ACTIVITIES

 
รวมรูปภาพกิจกรรม: สำนักวิชาฯ ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น 28 มี.ค. - 5 เม.ย. 2557[ 2014-04-24 17:19:18 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: 1 [2]


 

templatemo.com