QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

               "งามทั้งกายใจ เด่นดีด้วยปัญญา
เป็นผู้พร้อมพัฒนา เลิศล้ำวิทยาการ"

 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)
 
  •        ข่าวประชาสัมพันธ์      
 
 
 
กิจกรรม (Activities)
 

อธิบดีกรมการแพทย์ และ คณะจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศภูฎาน มาเยี่ยมชมสำนักวิชาฯ 11-06-2557

สำนักวิชาฯ ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น 28 มี.ค. - 5 เม.ย. 2557
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง